วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

คิวอาร์โค้ดไลน์กลุ่มห้องเรียน นักเรียน นักศึกษา ปวช.1 ปวส.1 ภาคเรียน ที่ 1 / 2564

คิวอาร์โค้ดไลน์กลุ่มห้องเรียน นักเรียน นักศึกษา ปวช.1 ปวส.1 ภาคเรียน ที่ 1 / 2564
ระดับชั้น ปวช.1 การบัญชี ครูที่ปรึกษา พัชรี ยิ่งยศ , วรรณา นาคศักดิ์
ระดับชั้น ปวช.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูที่ปรึกษา Dararat Pulsiri
ระดับชั้น ปวช.1/1 ช่างยนต์ ครูที่ปรึกษา ระสิทธิ์ โอสถสุวรรณ์
ระดับชั้น ปวช.1/2 ช่างยนต์ ครูที่ปรึกษา รัชชานนท์ เชาว์ช่างเหล็ก
ระดับชั้น ปวช.1 ช่างไฟฟ้ากำลัง ครูที่ปรึกษา Chutsuda Prompetch
ระดับชั้น ปวส.1 การบัญชี ครูที่ปรึกษา Kru Jun Chumputana
ระดับชั้น ปวส.1 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ครูที่ปรึกษา ยศวีร์  บุญธรรม
ระดับชั้น ปวส.1 เทคนิคเครื่องกล ครูที่ปรึกษา จราวุฒิ โอสถสุวรรณ์
ระดับชั้น ปวส.1 ไฟฟ้า ครูที่ปรึกษา เชษฐา ทองพรหม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^