วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^