วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ขอแสงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล "ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดระนอง"

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ขอแสงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล "ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดระนอง"

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^