วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

รายงานข่าว : วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ขอประกาศผลโครงการ "เสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา" (เลือกตั้ง นายก อวท.) ประจำปีการศึกษา 2564

รายงานข่าว : วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ขอประกาศผลโครงการ "เสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา" (เลือกตั้ง นายก อวท.) ประจำปีการศึกษา 2564
และขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิมลรัตน์ สิงห์ที ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็น นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ประจำปี 2565

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^