วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับ ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ขอเชิญชวน

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับ ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์
ขอเชิญชวน นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจทัล และระดับ ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2564 ผ่านทาง
---->>>https://forms.gle/QnrCZ14uq9Ff1BUr6

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^