วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ชั้น ปวช.1 ทุกสาขาวิชา

ขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ชั้น ปวช.1 ทุกสาขาวิชา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ “ The Junior Guide มัคคุเทศก์น้อย” ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 8-9 กันยายน 2564 **โดยทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อรับเกียรติบัตร
ลิ๊งทำแบบทดสอบ----->>>https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjGpYhhWNKhUQ6H90Ej-rI-JjPLbayPW2rZ6c0zCw1HyDJTg/closedform

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^