วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ขอเชิญชวน ลูกเสือวิสามัญเข้าร่วมโครงการพัฒนาลูกเสือช่อสะอาด

ขอเชิญชวน ลูกเสือวิสามัญเข้าร่วมโครงการพัฒนาลูกเสือช่อสะอาดต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี *การแต่งกายวันเข้าร่วมโครงการด้วยชุดเครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^