วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ขอเชิญนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพะราชทานในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 25-28 มกราคม 2565 เวลา 07.30 น. ณ ค่ายลูกเสือ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^