วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีวันไหว้ครูและบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมประจำปีการศึกษา 2565โครงการวันสถาปนาวิทยาลัย ครบรอบ 25 ปีและกิจกรรมมอบทุนการศึกษาในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^