วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ขอแสดงความยินดี และ ยินดีต้อนรับ นายสุทิน ทองพลับ เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ด้วยความยินดียิ่ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^