วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^