วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมแกนนำชุมชนปลอดภัย สร้างเสริมศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านการจราจร ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^