วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 5 ส Big Cleaning Day วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^