วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรม ปฐมนิเทศและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^