วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ขอเชิญชวนนักศึกษา อวท. เข้าร่วมโครงการสัมมนาคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพและคณะกรรมการชมรม วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^