วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

รายงานข่าว-วันที่ 11-12 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการ อวท.และคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึก ด้านปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านทอนอม อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

รายงานข่าว-วันที่ 11-12 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการ อวท.และคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึก ด้านปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านทอนอม อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
  1. ​​​​​​​

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^