รายงานข่าว:วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

รายงานข่าว:วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^