วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

รายงานข่าว:วันที่ 7 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีเข้าร่วมโครงการ เยาวชนสร้างชาติสถาบันการศึกษา NBI - Youth club . ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

รายงานข่าว:วันที่ 7 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีเข้าร่วมโครงการ เยาวชนสร้างชาติสถาบันการศึกษา NBI - Youth club . ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^