วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ขอเชิญชวน นร. นศ. เข้าร่วมโครงการฝึกสอนลีลาศ รำวง และกิจกรรมเข้าจังหวะ วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30-16.30 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^