ขอเชิญ นักเรียน-นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 ทุกสาขาวิชา และระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

ขอเชิญ นักเรียน-นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 ทุกสาขาวิชา และระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^