วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ประกาศ!! วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี รับสมัคร นักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนภาคพิเสษโควต้า ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ!! วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี รับสมัคร นักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนภาคพิเสษโควต้า ประจำปีการศึกษา 2564
รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 
-ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 -สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี
 -สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 -สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์

 -สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)

 -สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี
 -สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขางานธุรกิจดิจิทัล
 -สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
(หลักสูตรทวิภาคี)
 -สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง (หลักสูตรทวิภาคี)


กรอกข้อมูลสมัครเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์
ได้ง่ายๆๆ แค่ >>>>>>สแกน
ผ่าน QR Code รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^