รายงานข่าว-วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีดำเนินกิจกรรมอบรมอาสาฉุกเฉินการแพทย์(อฉช.)ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ณ ห้องโสต วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^