วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีเข้าร่วมแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทยและอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ #รองชนะเลิศระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง ณ วิทยาลัยเทคนิคระนอง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^