วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.

วันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564 
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานเทคนิคเครื่องกล

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^