วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2

วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม 2564
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^