วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 (ภาคทฤษฎี) ช่างไฟฟ้ากำลัง

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 (ภาคทฤษฎี) ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^