วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี เรื่องกำหนดการวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

-->> ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี เรื่องกำหนดการวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.ประกาศกำหนดการสอบปลายภาคเรียน ที่ 2/2563
2.ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^