ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกระบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับ อศจ.ระนอง ประจำปีการศึกษา 2561  วันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 18.00 น.

ประเภทสิ่งประดิษฐ์ที่เข้าประกวด
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถกรรม
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาซอฟแวร์และสมองกลฝังตัว
ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านกำหนดโจทย์


ดำเนินงานโดย วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^