วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ร่วมระดมทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ในโครงการ Solar generation วิทยาลัยแสงอาทิตย์ โดยกองทุนแสงอาทิตย์

ร่วมระดมทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
ในโครงการ Solar generation วิทยาลัยแสงอาทิตย์
โดยกองทุนแสงอาทิตย์

เลขที่บัญชี >>>> 020196497752
ชื่อบัญชี >>>> กองทุนเพื่อการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^