วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี นักเรียน นักศึกษา สามารถดูผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
นักเรียน นักศึกษา สามารถดูผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ได้ที่ระบบ ศธ.02 ออนไลน์ https://std2018.vec.go.th/web/ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564
นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียน เป็น ศูนย์ และ มส. ให้มาดำเนินการเขียนคำร้องขอแก้ศูนย์ , มส. ด้วยตนเองที่งานทะเบียน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^