วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ออนไลน์ พร้อมจอทัชสกรีน 4K ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117324347)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^