วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีเอกสารประกวดราคาเเละประกาศเชิญชวน ปรับปรุงอาคารหอประชุมต้นเสม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง 2,357,456.38

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^