ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราชฏร ในวันที่ 24 มีนาคม 2562

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^