ขอเชิญชวน นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนนักศึกษา ให้สามารถนำความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เชิงพานิชย์ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตัวเองหรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^