ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ทุกสาขาวิชาเข้าร่วม โครงการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ SME

ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ทุกสาขาวิชาเข้าร่วม โครงการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ SME ในวันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562
เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^