ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล

ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^