ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ในวันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^