ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพการติดตั้งเครื่องปรับอากาศประจำปีการศึกษา 2562

ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพการติดตั้งเครื่องปรับอากาศประจำปีการศึกษา 2562
ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^