ประกาศวิทยาลัย เรื่องการขายทอดตลาดชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้การได้ ณ หอประชุม วก.กระบุรี อ.กระบุรี จ.ระนอง ในวันพุธ ที่ 22 ม.ค.2563

ประกาศวิทยาลัย เรื่องการขายทอดตลาดชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้การได้ ณ หอประชุม วก.กระบุรี อ.กระบุรี จ.ระนอง ในวันพุธ ที่ 22 ม.ค.2563 ผู้ที่สนใจสามารถยื่นเอกสารลงทะเบียนในเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามเอกสารแนบ


 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^