ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

#ยกเลิกพิธีรับประกาศ13มีนาคม2563
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี -->>แจ้งนักเรียน นักศึกษา ในระดับชั้น ปวช.๓ ปวส.๒ ขอเลื่อนกิจกรรมการซ้อมรับประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและงานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะคลี่คลาย ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการกิจกรรมดังกล่าวให้ทราบในภายหลัง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^