ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี เรื่อง นักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพฯ

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี เรื่อง นักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 4มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.-12.00 น.
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
-สาขาวิชาการบัญชี ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^