รายงานข่าว : วันจันทร์ที่ 25 พ.ค. 2563

รายงานข่าว : วันจันทร์ที่ 25 พ.ค. 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ประชุมคณะกรรมการประเมินภาค ก. สมรรถนะในการบริหารงานในหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^