วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ร่วมปรึกษาหารือการดำเนินการรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563

    วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ร่วมปรึกษาหารือการดำเนินการรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 ให้สอดคล้องกับบริบทของนักเรียน นักศึกษา พร้อมกำหนดมาตรการ แนวปฏิบัติทางด้านสาธารณสุขเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน และกำหนดแผนผังอาคารเพื่อเป็นหลักฐานขอถอนสภาพการใช้ที่สาธารณะประโยชน์ร่วมกันของพลเมือง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^