วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ขอเชิญชวน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครู/บุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^