วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

รายงานข่าว: วันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีดำเนิน โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^