วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

รายงานข่าว : วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ได้ดำเนินโครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนและการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 18 – 21 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอ

รายงานข่าว : วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ได้ดำเนินโครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนและการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 18 – 21 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^