วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ The Junior Guide มัคคุเทศก์น้อย วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30-16.30 น.ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ The Junior Guide มัคคุเทศก์น้อย วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30-16.30 น.ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^