วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

รายงานข่าว : วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ MOU

รายงานข่าว : วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ MOU การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบ และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ อาชีวศึกษา และ อุดมศึกษา ณ หอประชุม โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เวลา 09.00 น. วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^