วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

รายงานข่าว : วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ดำเนินการจัดโครงการ The Junior Guide "มัคคุเทศก์น้อย" ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

รายงานข่าว : วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ดำเนินการจัดโครงการ The Junior Guide "มัคคุเทศก์น้อย" ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^