วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

รายงานข่าว : วันอังคาร ที่ 26 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ดำเนินการจัดโครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ โดยมรกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในวิทยาลัย

รายงานข่าว : วันอังคาร ที่ 26 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ดำเนินการจัดโครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ โดยมรกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในวิทยาลัย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^